joi, 12 decembrie 2019

Săptămâna Educației Globale 2019LUMEA SE SCHIMBĂ, NOI?

         În perioada 19-23 noiembrie 2018, la Școala Gimnazială Nr.6, Rm. Sărat s-a derulat proiectul LUMEA SE SCHIMBĂ, NOI?, în cadrul Săptămânii Educației Globale. Elevii școlii noastre au participat cu mult entuziasm la activități, dând dovată de simț civic, de seriozitate dar și de creativitate.
            OBIECTIVE:
-           stimularea implicării elevilor  în rezolvarea problemelor vieţii comunitare, ca viitori factori
decizionali, ca resurse umane capabile să construiască o societate democratică şi un viitor mai bun;
-          promovarea în rândul elevilor a ideii de voluntariat în folosul comunităţii;
-          asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială, de către elevi; 
-          eliminarea treptată a discriminării de orice tip şi realizarea integrării sociale;  


Săptămâna Educației Globale
Program Activități

Nr.crt.
Activitatea desfășurată
Descrierea activității
Data
Responsabili
1.
Adoptă un stil de viață durabil
Prezentarea proiectului Săptămânii Educației Globale. Elevii vor defini cu cuvintele lor tema LUMEA SE SCHIMBĂ, DAR NOI?
Dezbatere: Ce vreau eu să schimb în această lume?
Luni
19.11.2018
Cadrele didactice din școală
2.
Sănătate prin mișcare și alimentație sănătoasă
Importanța menținerii sănătății prin adoptarea unui stil de viață sănătos.
Marți
20.11.2018
Prof.
Ed. Fizică
Învățători
Diriginți
3.
Un fruct, o legumă, o faptă bună
Activitate cu scop caritabil.
Voluntariat.
Elevi cu posibilități reduse din școală, vor primi alimente.
Va fi vizat și Centrul Magnolia.
Miercuri
21.11.2018
Cadrele didactice din școală
4.
Protejăm natura, iubim viața
Activitatea are drept scop cunoașterea și conștientizarea de către elevi a importanței protejării mediului înconjurător, care trebuie văzut ca o casă pentru toți și respectat, întrucât este sursa cea mai importantă de resurse esențiale vieții. Elevii împreună cu profesorii realizează afișe și pliante care promovează soluții pentru păstrarea curățeniei mediului înconjurător.
Înțelegerea cauzelor și a efectelor problemelor majore care afectează lumea.
Joi
22.11.2018

Prof. Biologie
Cadre didactice din școală
5.
Cum pot schimba eu lumea?
Masă rotunda
Atelier de creații artistice
Oportunități de a concepe și a lua măsuri pentru a face lumea un loc mai echitabil și durabil.
Vineri
23.11.2018
Cadrele didactice din școală

                                                                                                                               Director,                                                                               Consilier educativ,
Prof. OPREA HORIA                                                         Prof. TOADER MARINELA
joi, 7 iunie 2018

Concursul de fizica "Stefan Procopiu"

Elevii Sc.Gim.6 Rm. Sarat, coordonati de prof. dr. Mirela Bulgariu, s-au intors cu o recolta bogata de diplome(11) de la Concursul de fizica "Stefan Procopiu" , organizat de catre Facultatea Al.I. Cuza din Iasi, la Mamaia anul acesta.
Felicitari elevilor, multumiri parintilor si sponsorilor!

marți, 7 iunie 2016

Concursul Național de Fizică "Ștefan Procopiu"

Felicitări elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 6, Rm. Sărat participanți la Concursul Național de Fizică "Ștefan Procopiu" - Iași 2016, ce s-au întors cu 9 diplome obținute la: lucrări scrise, lucrări de laborator, referate științifice, eseuri!
Frumusețea Iașului, cinstea de a-și desfășura activitatea în minunata și istorica clădire a Universității "Al. I. Cuza" și de a fi premiați in Aula Politehnicii, au lăsat profunde amintiri și au trezit ambiția elevilor de a fi studenți în aceste locuri pline de istorie.
Prof.dr. fizică - Bulgariu Mirela


miercuri, 25 mai 2016

ANUNT

În unitatea noastră şcolară se organizează examen de promovare în

grade sau trepte profesionale, pentru funcţia de secretar, de la gradul

profesional IV S, la gradul profesional III S, în data de 07.06.2016, ora 13 00 .

Examenul va consta în susţinerea unei probe practice.

Bibliografia:

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ

preuniversitar - Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5115/2014;

- Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare

gestionate de învăţământul preuniversitar - Ordinul nr. 5565 din 7

octombrie 2011;

- Legea 1/2011- Legea Educaţiei Naţionale;

- Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.DIRECTOR,

PROF. ING. HINTA STĂNICA